Oyuncular

 

Yapımcı

 
    Yoshio Yokozawa, Yoshitaka Hori, Nobuto Nagasaka, Yoshikuni Murata, Naoto Miyamoto, Hiroyoshi Koiwa, Kei Haruna, Jungo Maruta, Masahiro Uchiyama